CMS permissions

In Mura CMS is het mogelijk om precies af te bakenen welke gebruikers welke wijzigingen aan content mogen aanbrengen.

Zo zou je bijv. een bepaalde groep rechten kunnen willen toewijzen om content te wijzigen, te publiceren en/of te verwijderen. 

Maar dan zou je een tweede groep kunnen willen toestaan om content te schrijven of om te autoriseren, maar niet zozeer om content te publiceren of te kunnen wissen.

Voorts zal je dan willen aangeven in welke delen van de site leden van elke groep hun gebruikersrechten mogen gebruiken. 

User Pools

User Pools

Groepen toestaan om content te wijzigen

Groepen toestaan om content te wijzigen

Site toegang en rechten

Site toegang en rechten

Toegang tot content en rechten

Toegang tot content en rechten

Toegang tot modules en rechten

Toegang tot modules en rechten