Content Staging Manager en Change Sets

De Content Staging Manager voorziet in een manier om verschillende versies van de content op dezelfde dag en tijd te publiceren. 

Een Change Set is een soort lade, waarin je alle wijzigingen bewaart, totdat je deze allemaal tegelijkertijd wil publiceren. 

Je kan ook kijken hoe de site eruit zou zien als alle content die aan specifieke Change Sets is toegewezen zou zijn gepubliceerd. 

Je kan in Muira zelfs alle content publiceren via Change Sets. 

Alleen publiceren met Change Sets

Alleen publiceren met Change Sets

Een Change Set publiceren

Een Change Set publiceren

Een Change Set bekijken

Een Change Set bekijken 

De lijst van content toewijzingen bekijken

De lijst van content toewijzingen bekijken 

Content aan een Change Set toevoegen

Content aan een Change Set toevoegen

Een Change Set aanmaken

Een Change Set aanmaken

De Content Staging Manager activeren

De Content Staging Manager activeren