Front-end editing toestaan

Alle System Group Users zien de front end editing toolbar terwijl ze de website bekijken in hun browser. 


Maar alle System Group Users hebben ook de sleutels tot het back-end administratiegebied van de website, vanwaar zij bij de Site Manager kunnen, toegang hebben tot een of meer Modules, zoals Components, enz. 

Het kan voorkomen, dat je een bepaalde groep gebruikers wil toestaan om content te wijzigen, maar geen toegang wil geven tot het back-end administratie deel van de site. 

Om dit te bewerkstelligen, doe je het volgende : 

  1. Maak een Member Group aan (zie ook de Members Only sectie).
  2. Geef toegang en rechten tot de site aan de verlangde Site Member Group (zie ook het Site Access/Permissions deel).
  3. Geef de groep toegang en rechten tot content (zie ook het Content Access/Permissions deel).

Wanneer je deze stappen hebt doorlopen, kan een lid/gebruiker van een Member Group inloggen, naar een content item navigeren waarvoor de groep rechten en toegang heeft, en zal een vergelijkbare toolbar in beeld zien als System Group users. 
Met het verschil, dat er geen toegang tot de Site Manager is.
 

Front-end editing toolbar

Front-end editing toolbar