Een sitestructuur maken

Gebruik duidelijke "parent-child" relaties voor overzichtelijkheid en leesbaarheid. 

De eerste stap bij het bouwen van een website in Mura is het opzetten van een website-structuur

In deze structuur is altijd sprake van een bepaalde hiërarchie.

Webpagina's die direkt onder een homepage zijn toegevoegd heten "children" van de homepage (de "parent"). Door klikbare links aan te maken kan nu door de hiërarchie-structuur van de website genavigeerd worden.

Bij deze stap is het altijd goed om met logische, en duidelijk gedefinieerde structuur te werken. 

In het volgende voorbeeld zal het gaan over de Sitemap in het hoofdstuk 'Sample Specifications'. 

De Site Manager openen
Content types
Vormgeven van de content
Top level pagina's toevoegen

Toevoegen van pagina's op top level.

Pagina volgorde wijzigen

Volgorde pagina's wijzigen. 
Pagina's uitsluiten van weergave in de navigatie.