System groups

In Mura CMS zit functionaliteit ingebakken voor het aanmaken en beheren van System Groups die rollen vervullen m.b.t. autorisatie en/of het toekennen van gebruikersrechten.

Het is van belang om te beseffen dat in Mura zaken als gebruikersrechten zijn gebonden aan System Groups, en niet aan individuele gebruikers

Voordat je System Groups (en leden daarvan) aanmaakt, is het verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de verschillende onderdelen binnen de site, welke groep waarvoor verantwoordelijk is, en welke gebruikersrechten of rollen je hen wil toekennen. 

Probeer niet aan de individuele gebruikers te denken, maar denk in groepen, zelfs als de groep maar uit een gebruiker bestaat. 

Het volgende hoofdstuk gaat uitsluitend over het aanmaken en beheren van System Groups en de gebruikers/leden daarvan. 

Rechten en rollen worden later behandeld. 

Super Admin

Super Admin

Admin System Groups

Admin system Groups

Custom System Groups

Custom System Groups